Bitcoin: के यो विदेशी विनिमयको उपयुक्त माध्यम हो?

bitcoinle kasari kaam gharh bhanne sabayle bujheka hundainan

चित्र स्रोत, रायटर

तस्बीरको कप्शन,

bitcoinle kasari kaam gharh bhanne sabayle bujheka hundainan

एल् साल्भादोर बिटकइनलाई कानूनी रूपमा स्वीकार गरिएको मुद्राको रूपमा पहिचान गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए।

गत हप्ताको निर्णय संसदले गरेको थियो। बिटकइन अब Dol ० दिनको लागि अमेरिकी डलरको आधिकारिक मुद्रा भएको छ।

नयाँ कानून बमोजिम, सबै व्यवसायिक सामान र गैर-सेवाहरूलाई बिटकइन प्रयोग गरेर र परीक्षण स्वीकार गरेर भुक्तान गरिनेछ।

व्यवसायको प्रविधिहरू नाकेको खाण्डमा मत्रै टिस्तो नगरना पिनिक शिकार गर्न उपलब्ध छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *