नगद-बन्दी काउन्सिलहरूले सामना गरिरहेका कठिन निर्णयहरू

स्कटल्याण्डका काउन्सिलहरूले काम र सेवाहरू कटौती गर्ने विचार गर्छन्, र किताबहरू सन्तुलनमा राख्न काउन्सिल कर बढ्छ।