इरानमा नृत्य गर्ने जोडीलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ

२० वर्षको शुरुवातमा रहेका यी जोडीलाई भ्रष्टाचार र प्रचार प्रसार गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको थियो।