एले एडवर्ड्सको अन्त्येष्टिले सुनिश्चित गर्नेछ “उनी के भयो भनेर परिभाषित गरिएको छैन”, एक विकर भन्छन्।