श्री हिपकिन्सले न्यूजील्याण्डको कोभिड-१९ रणनीतिको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीको रूपमा प्रतिष्ठा निर्माण गरे।