एक अमेरिकी कम्पनीले प्रयोगशालामा उब्जाएको मासुको लागि नियामक स्वीकृति पाएको छ र यसलाई चाँडै रेस्टुरेन्टहरूमा बेच्ने लक्ष्य राखेको छ।