क्वासी क्वार्टेङको पोर्ट्समाउथबाट फ्रान्सको बिजुली जडानको अस्वीकार उच्च अदालतमा उल्टियो।