रद्द गरिएका उडानहरूले गर्मी बिदाको डर बढाउँछ

ट्राभल एजेन्टहरू भन्छन् कि कर्मचारीहरूले आफ्ना योजनाहरूको बारेमा चिन्तित छुट्टी मनाउनेहरूको कलहरूको सामना गरिरहेका छन्।