तस्बिर स्रोत, Reuters

नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको दुवै मात्रा लगाएकाहरूमा क्रमशः एन्टीबडी घट्दो क्रममा देखिएकोले बुस्टर मात्राको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन आवश्यक रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्ले गरेको “नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएका तथा नलगाएका व्यक्तिहरूमा एन्टीबडीको अध्ययन”मा कोभिशील्ड, भेरोसेल र अन्य खोप लगाएकाहरूको सहभागिता सङ्ख्या १,४४८ थियो।

अध्ययनले दुवै मात्रा खोप लगाएका ८२ प्रतिशत र एक मात्रा लगाएका ५५ प्रतिशत व्यक्तिमा एन्टीबडी रहेको देखाएको छ।

त्यसमा कोभिशील्ड लगाउने ८५.२ प्रतिशत थिए भने भेरोसेल लगाउने १४.५ प्रतिशत थिए।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *