यो प्रयोगात्मक उपकरण मस्तिष्कमा प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो व्यक्ति साराले यसका कारण आफूले जीवनमा पुनः रमाइलो गर्न पाएको बताइन्।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *