Breaking News

फोन गर्दा कोभिड-१९ को सूचना दिने आवाज कसको हो

नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि फोन गर्दा कोभिड-१९ बारे सचेतनामूलक सन्देश आउन थालेको हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *