कोरोना भाइरस संक्रमण: कोविड - १ Bha भयो भान्न हम्रो शिरमा के होन्च?

गत डिसेम्बरको महिमा नयाँ कोरोना भाइरस फैलाउने पहिलो थियो र कोविड -19 रोग विश्वव्यापी महामारीको पहिलो बन्न पुगेको थियो 

कासाकसमा यो रोगले सामान्य प्रभाव मात्र पर्चा भाने केहिमा यो रोग मृत्युको कारण हो।

यो नयाँ भर्साले कसारी बॉडीमा अटैक गार्च? यसको कारण किन को लागी सोधपुछ गर्नु हो?

यसको उपचार के हो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *