जापानमा दयाकी देवी कान्नोनको ५७ मिटर अग्लो विशाल मूर्तिको अनुहारमा मास्क लगाइदिइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *